Tält för coronatester på plats


För att underlätta provtagning av misstänkta corona-fall har Region Västmanland rest ett tält utanför infektionskliniken vid Västmanlands Sjukhus Västerås. Verksamhetschefen för infektionskliniken, Cherin Kamil, berättar mer om tältet och arbetet med provtagningen. Lars Blad som är biträdande smittskyddsläkare berättar om regionens arbete just nu och även hur allmänheten ska agera.

Publicerad: 2020-03-04