Information kring hot mot förtroendevalda


Sponsorer: LDL MediaLF Invest

I samband med kommunfullmäktigesammanträdet i mars var Agneta Blom, statsvetare, inbjuden för att prata om hot mot förtroendevalda. Vi tog oss en pratstund med Agneta för att höra mer om hur hoten kan te sig och vad vi alla kan göra för att förebygga dem.

Publicerad: 2018-03-12