Hur gick det på Nyårskalazet?


Hur gick det med Nyårskalazet och vad händer framöver? Vi träffar Tomas Wistrand för att höra hur känslan är i kroppen en knapp månad efter Nyårskalazet. Dessutom den självklara frågan; kommer Kalazet tillbaka 2017?

Publicerad: 2017-01-25