Två kommunfullmäktige i ett


Torsdagen den 1 december var det årets sista kommunfullmäktigesammanträde. Ulla Persson berättar vad som beslutades och debatterades om då. Bland annat pratar vi om vad som händer när man inte hinner klart innan torsdag övergår i fredag. Vi får även en kort sammanfattning av novembers fullmäktigemöte.

Publicerad: 2016-12-05