ABB Technology Day – 100 år av teknik


1916 bildades Centrallaboratoriet på ASEA i Västerås. Detta var föregångaren till dagens ABB Corporate Research som i år, 2016, bidragit till teknikutvecklingen i 100 år. Vi får bland annat höra vad applikationsingenjör Ivan Lundberg har att säga om YuMi och dennes armbandstillverkning och även vad forskningschef Mikael Dahlgren tror om ABB:s framtid.

Publicerad: 2016-09-06