Rollout 2016 – Sammandrag


Sammandrag av Västerås Flygmuseums flygdag.

Publicerad: 2016-06-07