LDL Media 1
LDL Media 2

Det nya sättet att undervisa


Hur fungerar det att ha fjärrundervisning?
Vi har träffat läraren Malin och eleven Oliver som berättar om deras upplevelser kring fjärrundervisning.

Publicerad: 2020-03-30

LDL Media 1
LDL Media 2