LDL Media 2
LDL Media 1

Biogasproduktion och avfallshantering fortfarande under kontroll hos VafabMiljö


Hur påverkas hämtning av hushållssopor, Återbruk mm av Coronarestriktionerna? Vi har pratat med Ludvig Ericsson om detta.

Publicerad: 2020-03-23

LDL Media 1
LDL Media 2