Mälarenergis barnbok nominerad till VA-priset


Mälarenergi ville nå ut till 6-åringar med information om vattnets väg och hur saker vi gör kan påverka miljön. Kommunikationsavdelningen på Mälarenergi tog då fram en barnbok som delades ut gratis till alla barn i förskoleklass. Boken har fått mycket positiv respons och har nu alltså blivit nominerad till VA-priset, branschorganisationen VA-faktas pris för att lyfta goda initiativ i VA-branschen. Vi träffade Camilla Hadarsson från Mälarenergi som berättar mer om boken och deras arbete med att ta fram den.

Publicerad: 2020-02-19