LDL Media 1
LDL Media 2

Mälarenergi vill samarbeta med grannkommuner


Mälarenergi ska nu utreda om de ska samarbeta med Hallsthammars kommun och Surahammars kommun kring vatten- och avloppsfrågor. Vi har träffat Ann-Charlotte Duvkär chef för vatten på Mälarenergi för att få veta mer.

Publicerad: 2019-09-06

LDL Media 2
LDL Media 1