Miljö: VafabMiljö+Rebox=Sant


Har du flyttkartonger hemma som du behöver bli av med? Lämna dem hos VafabMiljö i Köping som nu har ett samarbete med Rebox. Vi har träffat Gunnar Weiring, verksamhetsutvecklare på VafabMiljö och Fredrik Hedrström, ägare och grundare av Rebox AB för att prata mer kring deras samarbete.

Publicerad: 2019-09-05