LDL Media 1
LDL Media 2

Föreningsliv – Motorsport


Bränt gummi, höga varvtal och gälla skrik är upplevelser man kan få ta del av på en motorbana. Det har Jonas och Mathias fått erfara när det besökte Västerås Motorsällskap i hopp om att vara den snabbaste runt banan.

Publicerad: 2019-07-04

LDL Media 1
LDL Media 2