VL banner

Brobygge vid trafikplats Västjädra påbörjad


Tidigare i veckan satte arbetet med en ny bro vid trafikplats Västjädra igång som ett led i att förbereda för en planerad breddning av E18 mellan Västerås och Köping. Omledning av trafik och köbildningar är att vänta. Trafikverket har planerat att bron står klar i början av oktober i år.

Publicerad: 2019-04-25

VL banner