VL banner

Påskbjörk rest på Stora Torget


Under onsdagen restes för ca 20:e gången en påskbjörk pyntad av barn på Stora Torget i Västerås. Vi var på plats och fångade ögonblicket.

Publicerad: 2019-04-18

VL banner