Uppstarten av Awake Projects teaterföreställning ‘Lady of the lake’


Sponsorer: LDL MediaLF Invest

Awake Projects är i uppstarten av en teaterföreställning vid namn ‘Lady of the lake’ som är en föreställning om myten kring King Arthur. Vi har träffat Maria Sendow, Awake Projects, där hon bland annat berättar lite kring föreställningen men också om samtal och föreläsningar de kommer att ha framöver. Även Mahsa Vahdat, Iransk artist och sångare, var på plats och berättade lite om sig själv.

Publicerad: 2018-02-05