VL banner

Gymnasiemässan 2017


Den 8 november arrangerade Västerås stad ännu en gång en mässa i Bombardier Arena som vänder sig till elever i årskurs 9 och andra ungdomar som ska söka till gymnasieskolan. Många ungdomar besökte mässan där de hade möjlighet att få träffa alla de olika gymnasieskolorna kring Västerås och få information inför valet kring vilket gymnasium de ska välja den 14 februrari 2018.

Publicerad: 2017-11-10

VL banner