VL banner
Vafab Töm Säcken Banner

Västerås Historia i Centrum


Sedan 2012 har Västerås Historia i Centrum arrangerats och lockat många besökare med bland annat utställningar och föredrag i Punkt. Vi träffade Pernilla Törngren, chef för Västerås Tourist Center, under förberedelserna inför helgens evenemang.

Publicerad: 2017-09-14

VL banner
Vafab Töm Säcken Banner