LDL Media 2
LDL Media 1

Träningsläger i skateparken


Skatetrenden fortsätter att växa i Västerås. Det har Eddie Närhi tagit fasta på och anordnar träningsläger i parken vid 2 tillfällen denna sommar. Alla är välkomna oavsett förkunskaper, säger Eddie. Viktigt dock att anmäla sig så att gruppen inte blir för stor.

Publicerad: 2017-06-21

LDL Media 2
LDL Media 1