Luftkvaliteten i city mäts


Fredrik Ahlin från Västerås stad berättar om den nya mätstationen som står på Melkertorget sedan en tid tillbaka. Mätvärden kan ses i realtid (nästan) på en hemsida.

Publicerad: 2017-03-31