Stadium Outlet Banner
Mekonomen Banner
Sinfoniettan Banner

ABB Mångfaldsdagen, 14 oktober


Fredagen den 14 oktober gästades ABB meeting point av flertalet framstående företagsaktörer. Seminarier och föreläsningar hölls för att belysa hur viktigt det är med mångfald.

Publicerad: 2016-10-13

Mekonomen Banner
Sinfoniettan Banner
Stadium Outlet Banner