Vad händer i Kommunfullmäktige på torsdag?


Kommunfullmäktiges ordförande, Ulla Persson, berättar lite om vad som ska behandlas på nästa sammanträde den 13 oktober 2016.

Publicerad: 2016-10-11