Vad händer i Kommunfullmäktige imorgon?


Kommunfullmäktiges ordförande, Ulla Persson, berättar lite om vad som ska behandlas på det första sammanträdet efter sommaruppehållet. Vi får även en kort förklaring till hur arbetet i fullmäktige går till.

Publicerad: 2016-08-31