VL banner

Askgravlund i Västerås


Hör Lars-Håkan Engman, kyrkogårdsplanerare, berätta om den nya askgravlunden som växer fram på en av kyrkogårdarna i staden.

Publicerad: 2016-08-25

VL banner