LDL Media 1
LDL Media 2

Västeråskör tävlar i Karlstad


Västerås Show Chorus åker idag till Karlstad för att tävla i Nordiska Mästerskapen i barbershop.

Publicerad: 2016-05-06

LDL Media 2
LDL Media 1